B III 341 14 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Lasocin

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:38:06.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:44:41.

UWAGA!!!  Ze względu na zmianę stawki VAT od stycznia 2011, a inwestycja "Odnowa rynku w miejscowości Lasocin poprzez renowację Domu Ludowego i odnowę rynku" będzie realizowana i rozliczana w roku 2011, do obliczenia ceny należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 23%

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-23 07:46:21.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-23 07:38:32.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 14:57:20.
 Przedmiar robót- sieć wodociągowa

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:48:35.
 Przedmiar robót - sieć kanalizacyjna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:48:00.
Zamawiający zamieszcza dodatkowe przedmiary robót, tym samym zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 28.12.2010 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:46:58.
 Projekt budowlany 2

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:43:25 | Data modyfikacji: 2010-12-08 16:44:16.
 Projekt budowlany 1

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:40:04 | Data modyfikacji: 2010-12-08 16:42:05.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:36:39.
 Przedmiary robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:36:06.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:33:51.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:31:16.

Zobacz:
 B III 341 1 2010 Przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjno usługowego w Ożarowie .  Przetrag nieograniczony na remont budynku przychodni w miejscowości Jakubowice .  B III 341 2 2010 Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie .  Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Lasocin .  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy .  B III 341 3 2010 Termomodernizacja kompleksu budynków biblioteki, domu kultury z salą widowiskową oraz budynku komunalnego w Ożarowie .  B III 341 4 2010 Przetrag nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu .  B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetrag niograniczony na dowóz dzieci w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem .  BIII341 6 2010 Przetarg nieograniczony na rekultywację składowiska w Julianowie. .  BIII 341 7 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SPZOZ w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich .  B III 341 8 2010 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ożarów .  B III 341 9 2010 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Ożarowie .  B III 341 10 20010 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów I etap .  BIII 341 11 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Sobótka .  B III 341 12 2010 Dostawa aparatu USG .  B III 341 13 2010 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu .  B III 341 14 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Lasocin . 
Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:31:16
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka