B III 341 13 2010 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z drukiem ZP 21

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-16 14:28:19.
 Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-14 11:33:37.
 Odpowiedzi do pytań dotyczących treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:44:12.
 Załączniki do wniosku o wydanie opinii o której mowa w art. 91 ust. 2 u.f.p

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-10 14:57:18.
 Opinia RIO za wykonanie budżetu za 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-10 14:53:49.
 Opinia RIO za wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-10 14:53:09.
Sprawozdania RB 27S, 28S, N, NDS, Z za III kwartał 2010 rok  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:40:50.
Uchwała LIV/369/2010 w sprawie zmian w budżecie
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:53:59.
Sprawozdanie 28 S do 31-12-2009  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:17:04.
 Uchwała 141/2009 RIO

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-09 07:46:17.
 Sprawozdania Rb N, Rb NDS, Rb Z za 2009 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:42:59.
 Sprawozadanie 28 s 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:41:05.
 Sprawozdanie Rb 27 S zbiorcze 2009

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:37:30.
 Sprawozdanie Rb 27 S za 2009 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:33:55 | Data modyfikacji: 2010-12-08 17:34:39.
 Sprawozdanie Rb -Z za 2008

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:29:58.
 Sprawozadanie Rb NDS za 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:26:13.
 Sprawozdanie Rb 28S za 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:23:31 | Data modyfikacji: 2010-12-08 17:24:07.
 Sprawozdanie zbiorcze Rb 27S 2008

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:22:31.
 Sprawozdanie Rb-27 S 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:21:34.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/376/2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:10:41.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/376/2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:09:47.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/376/2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:08:51.
 Uchwała Nr LIV/376/2010w sprawie zmian w budżecie 2010 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:07:46.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/369/2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:05:59.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/369/2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:04:59.
 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 17:00:42.
``
 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 roku

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:59:26 | Data modyfikacji: 2010-12-09 09:38:14.
 Uchwała RIO o projekcie budżetu na 2010 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:57:50.
 Analiza za wykonanie budżetu za I półrocze 2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:54:45 | Data modyfikacji: 2010-12-08 16:55:34.
 Analiza budżetu za 2009 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 16:52:46 | Data modyfikacji: 2010-12-08 16:53:27.
 Uchwała RIO prognoza długu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 13:22:46 | Data modyfikacji: 2010-12-08 13:23:58.
 Analiza z wykonania budżetu za 2008 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 13:13:56 | Data modyfikacji: 2010-12-08 13:15:19.

UWAGA!!!


ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA OFERT NA DZIEŃ 16.12.2010 GODZINA 10:00


W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT BURMISTRZ OŻAROWA INFORMUJE, ZE ZMIANIE ULEGAJĄ RÓWNIEZ TERMINY DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA I WYKORZYSTANIA KREDYTU TJ. ŚRODKI W KWOCIE 6 000 000,00 MAJĄ BYĆ DOSTĘPNE DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO 1 DZIEŃ PO PODPISANIU UMOWY Z BANKIEM. ZAMAWIAJĄCY OSTATECZNIE WYKORZYSTA KREDYT DO DNIA 30.12.2010

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 16:56:00.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 16:48:21.
 Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 16:47:02.
 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:43:21.
 Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:09:56.
 Uchwała RIO w sparwie sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:07:31 | Data modyfikacji: 2010-12-07 13:08:23.
 Uchwała RM w sprawie zaciągnięcia kredytu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:05:57.
 Uchwała o udzieleniu absolutorium za rok 2008

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:04:47.
 Rb NDS 31.12.2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:15:20 | Data modyfikacji: 2010-12-07 12:16:44.
 Rb NDS 30.09.2010

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:14:12 | Data modyfikacji: 2010-12-07 12:18:38.
 Zaświadczenie o nadaniu NIP

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:13:27.
 Zaświadczenie o nadaniu REGONU

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:12:58.
Burmistrz Ożarowa zamieszcza dodatkowe informacje dotyczące budżetu gminy Ożarów 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:11:46.
Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-03 22:03:04 | Data modyfikacji: 2010-12-06 12:00:10.
 Opinia RIO

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:07:58.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-03 14:17:56.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-12-03 14:15:13.

Zobacz:
 B III 341 1 2010 Przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjno usługowego w Ożarowie .  Przetrag nieograniczony na remont budynku przychodni w miejscowości Jakubowice .  B III 341 2 2010 Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie .  Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Lasocin .  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy .  B III 341 3 2010 Termomodernizacja kompleksu budynków biblioteki, domu kultury z salą widowiskową oraz budynku komunalnego w Ożarowie .  B III 341 4 2010 Przetrag nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu .  B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetrag niograniczony na dowóz dzieci w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem .  BIII341 6 2010 Przetarg nieograniczony na rekultywację składowiska w Julianowie. .  BIII 341 7 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SPZOZ w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich .  B III 341 8 2010 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ożarów .  B III 341 9 2010 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Ożarowie .  B III 341 10 20010 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów I etap .  BIII 341 11 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Sobótka .  B III 341 12 2010 Dostawa aparatu USG .  B III 341 13 2010 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu .  B III 341 14 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Lasocin . 
Data wprowadzenia: 2010-12-03 14:15:13
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka