Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-08 11:54:17.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-08 11:54:53.
 Odpowiedzi do zapytań treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:27:53.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-22 14:11:52.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-26 15:15:03 | Data modyfikacji: 2010-07-26 15:16:02.
 załącznik do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty- zp 21

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-07-26 15:19:26.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:11:14.

Zobacz:
 B III 341 1 2010 Przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjno usługowego w Ożarowie .  Przetrag nieograniczony na remont budynku przychodni w miejscowości Jakubowice .  B III 341 2 2010 Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie .  Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Lasocin .  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy .  B III 341 3 2010 Termomodernizacja kompleksu budynków biblioteki, domu kultury z salą widowiskową oraz budynku komunalnego w Ożarowie .  B III 341 4 2010 Przetrag nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu .  B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetrag niograniczony na dowóz dzieci w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej .  Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów .  Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem .  BIII341 6 2010 Przetarg nieograniczony na rekultywację składowiska w Julianowie. .  BIII 341 7 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SPZOZ w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich .  B III 341 8 2010 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ożarów .  B III 341 9 2010 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Ożarowie .  B III 341 10 20010 Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów I etap .  BIII 341 11 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Sobótka .  B III 341 12 2010 Dostawa aparatu USG .  B III 341 13 2010 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu .  B III 341 14 2010 Przetarg nieograniczony na odnowę centrum wsi Lasocin . 
Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:11:14
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka