Oświadczenia 2009

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:42:08.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:43:13.
 Paweł Redziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:43:44.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:44:31.
  Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:44:55.
 Krzysztof Antowniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:45:35.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:46:23.
  Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:47:02.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:48:02.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:48:58.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:49:45.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:51:14.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:51:57.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:52:32.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:53:21.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:53:58.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-01 12:54:49.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:16:41.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:17:18.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:17:49.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:18:18.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:18:43.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:19:14.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:19:43.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:20:09.
 Irena Mazurkiewicz - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:20:40.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:21:05.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:21:30.
 Elżbieta Reimus - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:21:55.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:22:22.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:22:52.
Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:22:52
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski