Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów.

 
Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.12.2013r. znak: BII.6720.1.2011.2012.2013 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXV/259/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY” oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:20:20.

CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:19:19.

CZĘŚĆ II – KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:19:09.

Załącznik graficzny Nr 3 Uwarunkowania rozwoju

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:58.

Załącznik graficzny Nr 4 Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:47.

CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:35.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:20.
Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:08.

Zobacz:
 Archiwum Studium . 
Data wprowadzenia: 2013-12-03 10:18:08
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl