B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-12-31 10:41:39.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-12-31 10:43:04.
 Projekty budowlane

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-12-31 10:44:24.
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-12-31 10:46:38.
 Przedmiary robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-12-31 10:48:18.
Informacja dla zainteresowanych przetargiem na
modernizację i rozbudowę stadionu piłkarskiego
w Ożarowie

Informacja dla zainteresowanych przetargiem na modernizację stadionu piłkarskiego w Ożarowie

Instalacje sanitarne

 Instalacje i sieci elektroenergrtyczne

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-05 11:08:22 | Data modyfikacji: 2010-01-05 11:29:51.
 Ogłszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-12 15:00:48.
 Modyfikacja treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-12 15:03:43.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-12 15:04:12.
 Sprostowanie do zal nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-13 07:10:50.
 Odpowiedzi do zapytań dotyczących SIWZ- projektów budowlanych

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-14 10:49:22.
Odpowiedzi do treści SIWZ
 Odpowiedzi do zapytań SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-15 21:04:57 | Data modyfikacji: 2010-01-16 11:23:49.
 Zalącznik do odpowiedzi nr 2

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-16 07:59:29 | Data modyfikacji: 2010-01-16 11:20:03.
 Zalącznik do odpowiedzi nr 5

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-16 11:15:37.

zalacznik do odpowiedzi nr 7

 Zalącznik do odpowiedzi nr 6

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-16 11:19:13.
Przedmiary, które uległy zmianie

przedmiar poz 66 trybuna zachodnia

rygiel rys.22

 przedmiar budynku zaplecza sportowego

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-16 11:29:37.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-18 08:09:56 | Data modyfikacji: 2010-01-18 10:40:58.
UWAGA termin skałdania ofert został przesunięty
na dzień 27.01.2010
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-18 08:11:21.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-19 13:21:20.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-22 13:54:37.
 załącznik do odpowiedzi nr 1

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-22 13:55:05.
 Informacja w sprawie zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-01-26 14:43:27.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 14:47:37.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2010-04-09 12:16:40.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2010-04-09 12:16:40
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka