Oświadczenia 2008

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:18:16.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:19:08.
 Paweł Redziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:19:46.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:20:37.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:21:27 | Data modyfikacji: 2009-07-14 14:43:41.
 Krzysztof Antowniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:22:29.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:23:34.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:24:37.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:25:25.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:26:12.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:27:05 | Data modyfikacji: 2009-07-14 14:50:38.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:28:23.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:29:42.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:30:33.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:31:47.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:32:42.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchodółce

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:33:40.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:34:37.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 14:35:48.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:45:53.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:46:27.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:46:59.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:47:39.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:48:18.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:49:16.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:50:05.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:51:38.
 Irena Mazurkiewicz - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:52:29.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:53:11.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 11:01:27.
 Elżbieta Reimus - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 11:03:30.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 11:04:20.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 11:05:31.
Data wprowadzenia: 2009-07-15 11:05:31
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska