Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny

 
Uchwała Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ożarów na lata 2005-2013

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:27:22.
 
WPROWADZENIE

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:28:43.
 
CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:29:36.
 
CZĘŚĆ II. ISTOTA I CELE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:30:34.
 
CZĘŚĆ III. ZAŁOŻENIA I ZASADY TWORZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:31:38.
 
CZĘŚĆ IV. OCENA I SCENARIUSZE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:33:52.
 
CZĘŚĆ V. ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:35:00.
 
ZAKOŃCZENIE.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:35:26.
 
ZAŁĄCZNIK NR I. LISTA RANKINGOWA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:37:09.
Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:37:09
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl