B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-14 10:44:18.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-14 10:46:29.
 Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-22 08:11:26.
 BIII 341 6 2009 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 15:18:48.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-07-13 09:04:28.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-10-01 14:31:09 | Data modyfikacji: 2009-10-01 14:33:50.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2009-10-01 14:31:09
Data modyfikacji: 2009-10-01 14:33:50
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka