B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-06-24 11:14:37.
 Informacja dla uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-06-04 08:47:55.
 Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-22 08:10:48.
 Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-12 08:46:04.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-05 08:54:06.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E.Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-30 14:27:50.
Burmistrz Ożarowa zamieszcza jako załącznik do
SIWZ przedmiar robót nr 9 na instalacje
 przedmiar robót instalacje nr 9

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-27 12:44:14 | Data modyfikacji: 2009-04-27 12:59:21.
Burmistrz Ożarowa zamieszcza jako załącznik do
SIWZ dokumentacje na wykonanie dachów stromych na
budynku Zespołu Szkół w Ożarowie
 Projekt budowlany na dachy strome

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-23 09:17:50 | Data modyfikacji: 2009-04-23 09:20:32.
 Załaczniki do SIWZ do pobrania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-20 16:35:44.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-20 16:04:38.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-20 16:00:12.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2009-04-20 16:00:12
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka