B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-06-24 11:15:34.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-19 14:33:21.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dot. przetargu na budowę kanalizacji w miejscowości Czachów, Karsy, Sobów.

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-23 12:12:34.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dot. przetargu na budowę kanalizacji w miejscowości Czachów, Karsy, Sobów.

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:39:34.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dot. przetargu na budowę kanalizacji w miejscowości Czachów, Karsy, Sobów.

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-14 13:24:03.
 zalaczniki do SIWZ - pliki do pobrania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-08 14:32:22.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-08 14:27:54.
 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy Sobów gmina Ożarów

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-08 14:00:02.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2009-04-08 14:00:02
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka