B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów".

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-05-22 08:42:35.
 B III 341 1 2009 Inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej w miejscowści Janowice gmina Ożarów.

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:31:10.
 Opis przedmiotu zamówienia - część III

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-03-12 20:48:04.
 Projekt umowy - część II

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-03-12 20:46:21.
 SIWZ część I - Instrukcja dla Wykonawców

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-03-12 20:43:57.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2009-03-12 14:46:04.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2009-03-12 14:46:04
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka