Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)

 2005/F/1 - Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-gmina Ożarów (wies Sobów)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:16:00.
 2005/F/2 - Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-gmina Ożarów (wies Zawada)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 13:59:09 | Data modyfikacji: 2008-12-17 09:36:01.
 2008/F/1 - Prognoza skutków wpływu ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na srodowisko przyrodnicze- zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sobów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:17:31 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:18:12.
 2008/F/2 - Prognoza skutków wpływu ustalen miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze-zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 13:59:37 | Data modyfikacji: 2008-12-17 09:48:01.
 2005/F/5 - Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-gmina Ożarów (wies Lasocin)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 09:34:29 | Data modyfikacji: 2008-12-17 09:37:10.
 2005/F/4 - Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-gmina Ożarów (miasto Ożarów)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 09:39:17.
 2008/F/3 - Prognoza skutków wpływu ustalen miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze-zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasocin - Szymanówka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 09:49:34 | Data modyfikacji: 2008-12-17 09:51:27.
 2005/F/3 - Prognoza skutków wpływu ustalen miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze-zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-17 09:50:50.
 Nr wpisu prognozy oddziaływania na środowisko 2010/F/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 07:20:27.
 Nr wpisu opracowania ekofizjograficznego 2012/F/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił opracowanie dokumentu - 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:15:07.
 Nr wpisu prognozy 2013/F/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2013/C/1, 2013/C/2, 2013/F/1, 2013/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-07 13:58:59.
 Nr wpisu prognozy 2013/F/3 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2013/C/1, 2013/C/2, 2013/F/1, 2013/F/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-07 14:01:21.
 Nr wpisu prognozy 2016/F/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2013/F/1, 2013/F/2, 2013/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:36:22.
 Nr wpisu prognozy 2017/F/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2013/C/1, 2013/C/2, 2016/C/1, 2017/C/1, 2013/F/1, 2013/F/2, 2013/F/3, 2016/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-20 07:09:20.
 Nr wpisu prognozy 2017/F/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2013/C/1, 2013/C/2, 2016/C/1, 2017/C/1, 2018/C/1, 2013/F/1, 2013/F/2, 2013/F/3, 2016/F/1, 2017/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:01:47.

Zobacz:
  . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 .  Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 .  Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 .  Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 .  Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) . 
Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:01:47
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP