Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

 Raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa linii transportu i dozowania siarczanu żelaza (II) do cementu luzem na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-29 13:29:36.
 2009/E/2- raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:budowa systemu SNCR w procesie wypału klinkieru cementowego oraz układu transportu pyłów piecow na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:55:54.
 2009/E/3- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. budowa instalacji dozowania paliw alternatywnych i bocznika gazów (by-pass) na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 14:40:19.
 2009/E/4- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji złoża wapieni jurajskich ze złoża "ANNA" i przeróbce kamienia wapiennego w miejscowości Śródborze

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-01-04 07:21:20.
 2009/E/5- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów-Nowe w km 5+580-10+800"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:34:10.
 2010/E/1- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. :"Budowa zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w Karsach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-03-26 12:23:12.
 2010/E/2- raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa wiaty-zadaszenia nad miejscem magazynowania odpadów" na dz. nr ew. 1112/1 w miejscowości Karsy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-11 14:24:50.
 Nr wpisu 2010/E/3 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2009/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-02 14:09:23.
 Nr wpisu 2010/E/4 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:27:53.
 Nr wpisu 2010/E/5 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-21 10:51:00.
 Nr wpisu 2011/E/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/3, 2011/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-22 18:15:44.
 Nr wpisu raportu 2012/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:35:43.
 Nr wpisu raportu 2012/E/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:42:08.
 Nr wpisu raportu 2014/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:58:45.
 Nr wpisu raportu 2015/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:06:42.
 Nr wpisu raportu 2016/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2015/A/4, 2016/B/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:34:56.
 Nr wpisu raportu 2016/E/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2016/A/2, 2016/B/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:29:15.
 Nr wpisu raportu 2017/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:39:19.
 Nr wpisu raportu 2018/E/1 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2017/A/2, 2017/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2017/B/2, 2017/B/6, 2017/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:06:52.
 Nr wpisu raportu 2018/E/2 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2018/A/1, 2018/B/8

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-30 08:19:39.

Zobacz:
  . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 .  Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 .  Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 .  Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 .  Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) . 
Data wprowadzenia: 2018-11-30 08:19:39
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP