Karta typu B (decyzje i postanowienia)

 2009/B/1 - postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-09 07:41:40.
 2009/B/2 - postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-05-07 08:22:17.
 2009/B/2- postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania deyczji środowiskowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-06-01 13:47:11.
 2009/B/3- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-06-01 13:48:41.
 2009/B/5- postanowienie o o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. punkt do zbierania odpadów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-06-03 09:06:01.
 2009/B/4- Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-08-27 14:16:43.
 2009/B/7- Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-09-04 12:53:25.
 2009/B/8- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-09-04 12:54:14.
 2009/B/9- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Ożarowie"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 07:35:31.
 2009/B/10- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa systemu selektywnej niekatalicznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w procesie wypału klinkieru cementowego oraz układu transportu pyłów piecowych z pieca W-2 do młynowni cementu na terenie Grupy Ożarów S.A. "

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-10-19 14:16:39.
 2009/B/7- Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odcinek Podgrochocice-Jakubowice-Pisary od km 3+510-10+540, odcinek długości 7,030 km- w technologii betonu cementowego."

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 07:21:21.
 2010/B/1-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie „Instalacji dozowania paliw alternatywnych i bocznika gazów (by-pass)” na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-04 14:49:17.
 2009/B/12- postanowienie o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa 2009/B/12- postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Maruszów-Nowe w km 5+580-10+800"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:34:58.
 2010/B/2- postanowienie w sprawie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn."Budowa wiaty-zadaszenia nad miejscem magazynowania odpadów" na dz. nr ew. 1112/1 w miejscowości Karsy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-21 13:40:26 | Data modyfikacji: 2010-04-21 13:41:03.
 2010/B/3- postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dla inwestycji pn."Budowa wiaty-zadaszenia nad miejscem magazynowania odpadów" na dz. nr ew. 1112/1 w miejscowości Karsy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-21 13:42:58.
 Nr wpisu postanowienia 2010/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7,2009/B/8, 2009/B/9, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1,2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-08 13:09:24 | Data modyfikacji: 2010-10-08 13:13:02.
 Nr wpisu decyzji 2010/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-08 13:16:28.
 Nr wpisu decyzji 2010/B/7 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/5, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 11:50:53.
 Nr wpisu postanowienia 2010/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2009/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-18 07:34:19.
 Nr wpisu postanowienia 2010/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:19:46.
 Nr wpisu postanowienia 2010/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/5, 2010/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-01 07:22:04.
 Nr wpisu 2010/E/5 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-21 10:51:59.
 Nr wpisu 2010/E/5 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-21 10:53:15.
 Nr wpisu decyzji 2010/B/13 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/5, 2010/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 09:41:27.
 Nr wpisu decyzji 2010/B/14 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2010/A/4, 2010/B/9

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:09:13.
 Nr wpisu postanowienia 2011/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2010/A/12

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-20 07:10:38.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:14:04.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:49:01.
 Nr wpisu postanowienia 2011/B/4 – numery innych kart dotyczących podmiotu – 2010/A/7

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-10 12:43:31.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2011-03-24 10:46:34.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2010/A/7, 2011/B/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 08:11:30.
 Nr wpisu postanowienia 2011/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2011/A/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:47:17.
 Nr wpisu postanowienia 2011/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2011/A/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-02 12:01:15.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2011/A/3, 2011/B/8

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-06-27 14:42:41 | Data modyfikacji: 2011-06-27 14:44:01.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-09-09 09:05:46.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/11 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/3, 2011/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-26 13:42:42.
 Nr wpisu decyzji 2011/B/14 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2011/A/5, 2011/B/12

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-09 07:12:41.
 Nr wpisu postanowienia 2011/B/15 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2011/A/6

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:17:22.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2011/A/6, 2011/B/15

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:01:30.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/2 – numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:01:07.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:54:33.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2012/A/4

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-18 11:43:23.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2012/A/6, 2012/A/7

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:46:33.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2012/A/6, 2012/A/7, 2012/B/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:47:36.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:36:23.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2012/A/8

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:38:32.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/3, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:47:49.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/9, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:50:14.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/11 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2012/A/8, 2012/B/8

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-04 12:57:50.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/12 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2011/A/5, 2012/A/1, 2011/B/12, 2011/B/14

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-04 13:05:35.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/13 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2009/A/7, 2010/A/11, 2012/A/10, 2009/B/12, 2010/B/11, 2010/B/4,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-06 07:58:03.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/14 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-09-06 07:59:34.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/15 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2009/A/7, 2010/A/11, 2012/A/10, 2009/B/12, 2010/B/11, 2010/B/4, 2012/B/13, 2009/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:08:59.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/16 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/14, 2012/A/3, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2012/B/9, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:23:19.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/17 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2012/A/13

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-08 07:29:32.
 Nr wpisu postanowienia 2012/B/18 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2012/A/15

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-22 14:32:38.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/19 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2012/A/13, 2012/B/17

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:28:59.
 Nr wpisu decyzji 2012/B/20 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2012/A/15, 2012/B/18

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:26:40.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:35:41.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-01 07:25:42.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-03-27 07:37:19.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:05:53.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/4, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-24 07:41:37.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:11:48.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/4, 2013/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-08 21:40:25.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-27 10:55:53.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-06-25 07:20:08.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2013/B/8, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-04 08:51:44.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2013/B/8, 2013/B/9, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-01 13:18:39.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/12 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2013/A/7.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-09-03 07:35:58.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/13 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2009/A/7, 2010/A/11, 2012/A/10, 2013/A/6, 2009/B/12, 2010/B/11, 2010/B/4, 2012/B/13, 2012/B/15, 2009/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:20:49.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/14 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2013/A/7, 2013/B/12

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-10-01 08:20:59.
 Nr wpisu decyzji 2013/B/15 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:27:58.
 Nr wpisu decyzji 2014/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2013/A/8

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-21 14:28:23.
 Nr wpisu postanowienia 2014/B/3- numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:41:07.
 Nr wpisu decyzji odmownej 2014/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2014/A/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:32:22.
 Nr wpisu postanowienia 2014/B/5- numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17,

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:38:19.
 Nr wpisu decyzji 2014/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-08 09:23:36.
 Nr wpisu decyzji 2014/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:47:56.
 Nr wpisu postanowienia 2014/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2014/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/10, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2013/B/8, 2013/B/9, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:53:26.
 Nr wpisu decyzji 2014/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2014/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/10, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2013/B/8, 2013/B/9, 2014/B/8, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-05-06 07:54:57.
 Nr wpisu postanowienia 2014/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2, 2014/E/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:42:42.
 Nr wpisu decyzji 2014/B/11 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2014/B/10, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2, 2014/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:36:07.
 Nr wpisu postanowienia 2013/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2015/A/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:09:50.
 Nr wpisu decyzji 2015/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-16 13:08:13.
 Nr wpisu postanowienia 2016/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:34:02.
 Nr wpisu postanowienia 2016/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2015/A/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:35:28.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:36:09.
 Nr wpisu postanowienia 2016/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2015/A/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:38:19.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:46:57.
 Nr wpisu postanowienia 2016/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:21:13.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 07:30:36.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:43:07.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2014/B/10, 2014/B/11, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2, 2014/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:32:20.
 Nr wpisu postanowienia 2016/B/10 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:14:33.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/11 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2014/B/10, 2014/B/11, 2016/B/9, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2, 2014/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:22:30.
 Nr wpisu decyzji 2016/B/12 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2014/A/6, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2014/B/10, 2014/B/11, 2016/B/11, 2016/B/9, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2, 2014/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:41:26.
 Nr wpisu decyzji 2017/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2017/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:21:04.
 Nr wpisu decyzji 2017/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2015/A/4, 2016/B/2, 2016/E/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:05:17.
 Nr wpisu decyzji 2017/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2016/A/2, 2016/B/4, 2016/E/2

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:55:59.
 Nr wpisu postanowienia 2017/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2017/A/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:41:28.
 Nr wpisu decyzji 2017/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2017/A/2, 2017/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2017/B/2, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:25:31.
 Nr wpisu postanowienia 2017/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2017/A/2, 2017/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2017/B/2, 2017/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-15 13:30:18.
 Nr wpisu postanowienia 2018/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/2, 2018/B/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:58:36.
 Nr wpisu postanowienia 2018/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/1, 2018/B/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:59:28.
 Nr wpisu postanowienia 2018/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/1, 2018/B/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:01:52.
 Nr wpisu decyzji 2018/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2017/A/2, 2017/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2017/B/2, 2017/B/6, 2017/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1, 2018/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:59:20.
 Nr wpisu decyzji 2018/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/1, 2018/B/2, 2018/B/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-07-02 08:57:42.
 Nr wpisu decyzji 2018/B/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/1, 2018/B/2, 2018/B/3, 2018/B/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-07-02 09:22:29.
 Nr wpisu decyzji 2018/B/7 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2018/A/2, 2018/A/3, 2018/A/4, 2018/B/1, 2018/B/2, 2018/B/3, 2018/B/5, 2018/B/6

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:04:52 | Data modyfikacji: 2019-09-25 09:09:08.
 Nr wpisu postanowienia 2018/B/8 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2018/A/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-30 08:17:38.
 Nr wpisu postanowienia 2018/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2018/A/5.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:39:17.
 Nr wpisu decyzji 2019/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2018/A/5, 2018/B/9

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:41:36.
 Nr wpisu decyzji 2019/B/2 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2018/A/1, 2018/B/8, 2018/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-28 11:49:21.
 Nr wpisu postanowienia 2019/B/3 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienia – 2019/A/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:47:49.
 Nr wpisu decyzja 2019/B/4 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2019/A/1, 2019/B/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:50:00.
 Nr wpisu postanowienia 2019/B/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienia – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/14, 2012/A/3, 2019/A/2, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2012/B/16, 2012/B/9, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:51:21.
 Nr wpisu postanowienia 2019/B/9 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie – 2019/A/5.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-03 12:03:00.
 Nr wpisu decyzji 2020/B/1 - numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja – 2019/A/5, 2019/B/6

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:25:00.

Zobacz:
  . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 .  Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 .  Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 .  Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 .  Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) . 
Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:25:00
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP