. Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)

 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: Punkt do zbierania odpadów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 15:27:04.
 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni wiatrowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 15:33:08.
 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: Budowa linii transportu i dozowania siarczanu żelaza (II) do cementu luzem na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-29 13:26:41.
 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: Eksploatacja złoża wapieni jurajskich- złoże "Anna" oraz przerób kamienia wapiennego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-30 12:18:44.
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zagospodarowanie bazy sportowo - rekreacyjnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-06-10 12:48:15.
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 08:59:26.
 2009/A/5- wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.:budowa systemu SNCR w procesie wypału klinkieru cementowego oraz układu transportu pyłów piecow na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:55:10.
 2009/A/6- wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odc. Podgrochocice-Jakubowice- Pisary od km 3+510-10+540, odc. długości 7,030 km- w technologii betonu cementowego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-08-17 14:01:58.
 2009/A/9- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej w Prusach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 14:38:37.
 2009/A/8- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji dozowania paliw alternatywnych i bocznika gazów (by-pass) na terenie Grupy Ożarów S.A.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 14:39:33.
 2010/A/1 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie wiaty-zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów- Karsy, dz. nr ew. 1112/1.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:49:39.
 2010/A/2- postanowienie o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa 2010/A/2- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w Karsach.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-03-26 12:21:45.
 2010/A/3- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka, Ożarów , gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-17 10:13:56.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/4 - numery innych kart w wykazie – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-08 13:08:30.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/5 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-13 12:15:48.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/6 - numery innych kart dotyczących podmiotu – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2009/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-20 11:07:13.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/7 - numery innych kart w wykazie – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-20 11:08:11.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/10 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2009/A/6, 2009/B/11

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 10:56:42.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/11 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2009/A/7, 2009/B/12, 2010/B/4, 2009/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 11:37:17.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/12 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-29 08:03:42.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/14 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/5, 2010/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-01 07:21:14.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/15 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/5, 2010/B/7, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:24:48.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/16 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:26:54.
 Nr wpisu wniosku 2010/A/17 - numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-21 10:50:24.
 Nr wpisu wniosku 2011/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:28:29.
 Nr wpisu wniosku 2011/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-10 12:44:34.
 Nr wpisu wniosku 2011/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-21 14:43:59.
 Nr wpisu wniosku 2011/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2011/A/3, 2011/B/8, 2011/B/9

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-08-19 10:20:58.
 Nr wpisu wniosku 2011/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-09-09 09:04:08.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2011/A/5, 2011/B/12, 2011/B/14

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:04:09.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:37:05.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-02-23 10:36:51.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-04-13 07:28:49.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-05-09 14:52:16.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/6 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 07:29:57.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/7 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2012/A/6

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-04 07:33:02.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/8 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-06-13 13:27:45.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/9 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-11 14:23:55.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/10 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2009/A/7, 2010/A/11, 2009/B/12, 2010/B/11, 2010/B/4, 2009/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-13 12:11:46.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/11 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-16 14:50:52.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/12 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:41:01.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/13 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:45:52.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/14 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/3, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2012/B/9, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:46:48.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/15 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-10-11 08:33:01.
 Nr wpisu wniosku 2012/A/16 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/9, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-12-14 10:51:27.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-01 14:48:27.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-26 07:48:20.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/2, 2013/B/3, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-04-09 20:26:11.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:03:32.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/6 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2009/A/7, 2010/A/11, 2012/A/10, 2009/B/12, 2010/B/11, 2010/B/4, 2012/B/13, 2012/B/15, 2009/E/5

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:38:17.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/7 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-02 07:05:24.
 Nr wpisu wniosku 2013/A/8 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-11-14 08:49:01.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-07 13:03:05.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:29:14.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:11:28.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/1, 2009/A/3, 2009/A/4, 2010/A/14, 2010/A/15, 2010/A/3, 2012/A/16, 2012/A/9, 2013/A/1, 2013/A/3, 2013/A/4, 2007/B/1, 2009/B/6, 2009/B/7, 2009/B/8, 2009/B/9, 2010/B/10, 2010/B/13, 2010/B/5, 2010/B/7, 2011/B/2, 2012/B/10, 2013/B/1, 2013/B/10, 2013/B/2, 2013/B/3, 2013/B/7, 2013/B/8, 2013/B/9, 2005/C/1, 2008/C/1, 2008/C/2, 2008/C/3, 2005/F/1, 2005/F/2, 2005/F/3, 2005/F/4, 2005/F/5, 2008/F/1, 2008/F/2, 2008/F/3, 2010/F/1, 2012/F/1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:33:58.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-04-08 09:16:36.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/6 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/3, 2010/A/1, 2010/A/2, 2010/A/5, 2014/A/5, 2007/B/2, 2010/B/2, 2010/B/3, 2010/B/6, 2007/E/1, 2010/E/1, 2010/E/2

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:56:53.
 Nr wpisu wniosku 2014/A/7 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-10 14:21:11.
 Nr wpisu wniosku 2015/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:44:05.
 Nr wpisu wniosku 2015/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:03:52.
 Nr wpisu wniosku 2015/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:34:16.
 Nr wpisu wniosku 2015/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:35:19.
 Nr wpisu wniosku 2016/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-01-12 13:37:30.
 Nr wpisu wniosku 2016/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:27:08.
 Nr wpisu wniosku 2016/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:51:50.
 Nr wpisu wniosku 2016/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:03:13.
 Nr wpisu wniosku 2016/A/6 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:55:15.
 Nr wpisu wniosku 2017/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:23:51.
 Nr wpisu wniosku 2017/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2007/A/2, 2009/A/1, 2009/A/5, 2009/A/8, 2010/A/16, 2010/A/17, 2011/A/2, 2012/A/11, 2012/A/12, 2012/A/2, 2012/A/5, 2013/A/2, 2013/A/5, 2014/A/2, 2014/A/3, 2014/A/7, 2015/A/2, 2015/A/3, 2016/A/3, 2016/A/4, 2016/A/5, 2016/A/6, 2017/A/1, 2009/B/10, 2009/B/3, 2010/B/1, 2011/B/11, 2011/B/3, 2011/B/5, 2012/B/14, 2012/B/2, 2012/B/3, 2012/B/7, 2013/B/15, 2013/B/4, 2013/B/5, 2013/B/6, 2014/B/3, 2014/B/5, 2014/B/6, 2014/B/7, 2015/B/2, 2016/B/1, 2016/B/10, 2016/B/3, 2016/B/5, 2016/B/6, 2016/B/7, 2016/B/8, 2017/B/1, 2009/E/1, 2009/E/2, 2009/E/3, 2010/E/4, 2010/E/5, 2011/E/2, 2012/E/1, 2012/E/2, 2012/E/3, 2015/E/1, 2017/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-02-13 08:30:46.
 Nr wpisu wniosku 2017/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:37:38.
 Nr wpisu wniosku 2018/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2018-02-16 12:24:06.
 Nr wpisu wniosku 2018/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-19 12:11:17.
 Nr wpisu wniosku 2018/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2018/A/2, 2018/A/4

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-19 12:14:57.
 Nr wpisu wniosku 2018/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2018/A/2, 2018/A/3

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-19 12:16:11.
 Nr wpisu wniosku 2018/A/5 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:45:05.
 Nr wpisu wniosku 2019/A/1 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów gdyż nastąpiła zmiana nazwy Spółki z ,,GRUPY OŻARÓW S.A.” na ,,CEMENT OŻARÓW S.A.”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-11 08:27:18.
 Nr wpisu wniosku 2019/A/2 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/14, 2012/A/3, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2012/B/16, 2012/B/9, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:19:15.
 Nr wpisu wniosku 2019/A/3 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – brak wpisów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:45:10.
 Nr wpisu wniosku 2019/A/4 – numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy – b 2008/A/1, 2008/A/2, 2009/A/2, 2010/A/6, 2012/A/14, 2012/A/3, 2019/A/2, 2009/B/1, 2009/B/2, 2009/B/4, 2009/B/5, 2010/B/8, 2011/B/10, 2012/B/16, 2012/B/9, 2019/B/5, 2009/E/4, 2010/E/3, 2011/E/1

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:32:29.

Zobacz:
  . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 .  Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 .  Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 .  Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 .  Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) . 
Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:32:29
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP