Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne

- . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:03:56.
- Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:04:16.
- Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:04:32.
- Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:04:51.
- Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:05:05.

Zobacz:
  . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)
 .  Karta typu B (decyzje i postanowienia)
 .  Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)
 .  Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 .  Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) . 
Data wprowadzenia: 2012-03-07 14:05:05
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP