Oświadczenia 2007

 Jolanta Sobczyk - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie / pierwsze oświadczenie /

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-21 12:21:20 | Data modyfikacji: 2008-07-17 08:11:07.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie / pierwsze oświadczenie /

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-21 12:22:57 | Data modyfikacji: 2008-07-17 08:13:25.
 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:14:59 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:39:45.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:15:44.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:16:58 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:40:56.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:19:41.
 Marian Cieszkowski Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-16 14:45:42.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:26:31 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:45:24.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:27:18 | Data modyfikacji: 2008-09-16 11:05:53.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:28:03 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:46:53.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:28:45 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:47:24.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:29:44 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:47:56.
 Irena Mazurkiewicz - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:30:32 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:48:33.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:31:16 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:49:16.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:32:15 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:49:54.
 Elżbieta Reimus - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:33:01 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:50:39.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:33:42 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:51:21.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:34:33 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:52:12.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:39:16 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:52:54.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:42:55 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:53:30.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:43:59.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 08:56:17 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:54:55.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:00:53.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:02:06 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:55:36.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:04:16 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:56:15.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:06:44 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:56:57.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:07:52 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:57:35.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 09:08:42 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:58:06.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:11:25 | Data modyfikacji: 2008-09-16 10:58:41.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:13:42.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:15:44.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchodółce

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:16:42 | Data modyfikacji: 2008-09-16 11:00:00.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:18:31 | Data modyfikacji: 2008-09-16 11:00:35.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:20:54 | Data modyfikacji: 2008-09-16 11:01:58.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:22:47 | Data modyfikacji: 2008-09-16 11:03:52.
Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:22:47
Data modyfikacji: 2008-09-16 11:03:52
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska