Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.

 Zarządzenie Nr 127/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Ożarowie w okregu wyborczym Nr 8.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:54:08.
 Załącznik do zarządzenia Nr 127/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2007 roku - KALENDARZ WYBORCZY

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:56:09.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28 września 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:57:12.
 Wzór zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:58:05.
 Wzór oświadczenia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:58:58.
 Wzór oświadczenia Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 13:59:53.
 Wzór oświdczenia osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:01:26.
 Wzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach uzupełniających

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:02:16.
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:03:11.
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:04:12.
 Wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:05:46.
 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:07:18.
Data wprowadzenia: 2007-10-16 14:07:18
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska