Oświadczenia 2006

 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:30:26.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:31:35.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:32:47.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:33:53.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:34:59.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:36:05.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:37:02.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:38:03.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:40:06.
 Irena Mazurkiewicz - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:41:05.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:42:04.
 Tomasz Pietras - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:45:18.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:46:32.
 Elżbieta Reimus - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:47:50.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:49:10.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:50:44.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:52:27.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:53:45.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:55:04.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:58:43.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:00:32.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:01:56.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:13:59.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:16:48.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:20:38.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:23:40.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:25:12.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:26:38.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:28:37.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:30:19.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:32:49.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:34:36.
Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:34:36
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska