Oświadczenia - początek V kadencji

 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:18:31.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:19:38.
 Halina Dragan - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:20:55.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:22:44.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:23:49.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:27:41.
 Irena Mazurkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:30:47.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:31:46.
 Tomasz Pietras - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:41:05.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:44:54.
 Elżbieta Reimus - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:46:00.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:47:02.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:50:37.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-29 10:51:40.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-06 12:58:57.
 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-06 13:11:21.
 Krystyna Wieczorek - oświadczenie o prowadzoniu działalności gospodarczej przez małżonka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:35:39.
 Irena Mazurkiewicz - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:37:10.
Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:37:10
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska