Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich

 
Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Ożarów na lata 2006-2013

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 10:36:48.
 
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne - Aktualizacja

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:11:24 | Data modyfikacji: 2009-04-23 13:14:11.
 
Uchwała Nr XLII/286/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008 - 2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:45:45 | Data modyfikacji: 2009-04-23 13:14:11.
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008 - 2013 i lata natępne - Aktualizacja listopad 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:54:34 | Data modyfikacji: 2009-04-23 13:14:11.
Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:54:34
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl