Wybory samorządowe w 2006r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 15 września 2006 roku w sprawie podziału Gminy Ożarów na okregi wyborcze.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:12:19.
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 3 października 2006 roku w sprawie podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:13:48.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:34:50.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W OŻAROWIE

 

  1. JAN BARANOWSKI – PRZEWODNICZĄCY
  2. ZBIGNIEW MISTRZYK – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
  3. ELŻEBIETA OPALA – CZŁONEK
  4. MONIKA KURPIAS – CZŁONEK
  5. JOANNA OCZKO – CZŁONEK
  6. ANETA BAWOŁ – CZŁONEK
  7. KAROLINA STAWIARSKA – CZŁONEK
  8. ZDZISŁAW HEBA - CZŁONEK
 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:24:16.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA


PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA RADNYCH


DO RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE


OD ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH


W SIEDZIBIE KOMISJI (URZĄD MIASTA I GMINY W OŻAROWIE POKÓJ 23)


W DNIACH:


17.10.2006 ( wtorek)             w godz. 1100  -  1500


18.10.2006 ( środa )               w godz. 1100  -  2400


19.10.2006 ( czwartek)          w godz. 1100  -  1500


20.10.2006 ( piątek)               w godz. 1100  -  1500


21.10.2006 ( sobota)               w godz. 1100  -  2400


 


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Ożarowie


                                                                                                                      /-/ Jan Baranowski


 


GMINNA KOMISJA WYBORCZA


PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW


NA BURMISTRZA  MIASTA I GMINY  OŻARÓW


OD ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH


W SIEDZIBIE KOMISJI (URZĄD MIASTA I GMINY W OŻAROWIE POKÓJ 23)


W DNIACH:


od 09.10.2006 do 13.10.2006         w godz. 1100  -  1500


od 16.10.2006 do 17.10.2006         w godz. 1100  -  1500


w dniu 18.10.2006                           w godz. 1100  -  2400


                                                                Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Ożarowie


                                                                                                   /-/ Jan Baranowski


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:28:57 | Data modyfikacji: 2006-10-19 11:57:27.
Lista kandydatów na radnych z dnia 16.10.2006

Lista kandydatów

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-16 12:53:55 | Data modyfikacji: 2006-10-16 12:54:20.
Obwieszczenie TKW o zarejestrowanych kandydatach
na Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie
 Obwieszczenie o kandydatach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-10-19 11:46:07.
 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 08:49:24.
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-31 07:40:38.
 Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-11-15 08:26:56.
 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-11-15 08:44:45.
Data wprowadzenia: 2006-11-15 08:44:45
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska