Oświadczenia 2005

 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 08:56:28.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 08:58:01.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 08:59:10.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:00:20.
 Mirosław Adamek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:01:18.
 Tomasz Pietras - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:02:21.
 Wiesław Chmielewski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:03:25.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:04:31.
 Grzegorz Dębniak - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:05:50.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:06:49.
 Wanda Kołtunowicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:07:48.
 Marek Mazur - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:08:44.
 Irena Mazurkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:10:11.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:11:43.
 Mirosław Nowakowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:13:00.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:14:12.
 Leszek Stawiarski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:15:18.
 Krystyna Wieczorek - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:16:41.
 Henryk Żelazowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 09:17:49.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:35:45.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:37:06.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:38:36.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:39:36.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:41:27.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:42:50.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:44:17.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:45:48.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 10:56:37.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 11:09:06.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchodółce

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 11:13:07.
 Anna Kubala - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 11:15:34.
 Marzena Okręt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-23 11:16:51.
Data wprowadzenia: 2006-06-23 11:16:51
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej