Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2005

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-08-25 08:05:37.

Ogłoszenie


 W związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 września 2005 roku termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników zarejestrowanych komitetów wyborczych upływa w dniu 26 sierpnia 2005 roku.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-08-25 08:12:18.
 Druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-08-25 08:18:04.
 Druk zaświadczenia dla męża zaufania

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-08-25 08:19:46.

Ogłoszenia


 Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku  dnia 15 września 2005 roku upływa termin składania wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-08-25 08:25:47.
 Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-09-02 14:07:57.

Zobacz:
 Wyniki wyborów w Gminie Ożarów . 
Data wprowadzenia: 2005-09-02 14:07:57
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej