Oświadczenia 2004

 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 11:57:30.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 11:58:38.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:20:33.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:21:37.
 Mirosław Adamek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:27:01.
 Tomasz Pietras - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:28:41.
 Wiesław Chmielewski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:30:00.
 Bogusław Dąbrowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:31:11.
 Grzegorz Dębniak - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:32:24.
 Grzegorz Dzikowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:33:38.
 Wanda Kołtunowicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:34:44.
 Marek Mazur - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:35:58.
 Irena Mazurkiewicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:37:06.
 Jerzy Nogaj - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:39:01.
 Mirosław Nowakowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:51:03.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:52:23.
 Leszek Stawiarski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:53:38.
 Krystyna Wieczorek - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:54:46.
 Henryk Żelazowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:55:53.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:57:20.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 12:58:41.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:00:02.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:01:22.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:03:02.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:04:21.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:05:50.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:07:55.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:09:21.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:10:51.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchodółce

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:12:33.
 Anna Kubala - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:14:07.
 Marzena Okręt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:16:14.
Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:16:14
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej