Oświadczenia 2003

 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:48:27.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:49:42.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:51:50.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:53:54.
 Mirosław Adamek - Przewodniczący Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:55:23.
 Tomasz Pietras - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 09:59:49.
 Wiesław Chmielewski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:01:20.
 Bogusław Dąbrowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:02:27.
 Grzegorz Dębniak - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:03:25.
 Grzegorz Dzikowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:04:27.
 Wanda Kołtunowicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:06:32.
 Marek Mazur - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:07:25.
 Irena Mazurkiewicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:08:46.
 Jerzy Nogaj - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:10:11.
 Mirosław Nowakowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:11:11.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:12:43.
 Leszek Stawiarski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:13:39.
 Krystyna Wieczorek - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:14:47.
 Henryk Żelazowski - Radny

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:15:56.
Data wprowadzenia: 2005-03-22 10:15:56
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej