Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po upływie kadencji Rady Miejskiej, sołtys i rada sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza burmistrz Miasta i Gminy, w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Miejskiej.

Na terenie Gminy Ożarów znajdują się 34 sołectwa, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:


1. Biedrzychów- Kazimierz Rejowski
2. Binkowice - Arkadiusz Praga
3. Czachów- Beata Kwiecińska
4. Dębno- Mirosław Nowakowski
5. Gliniany- Barbara Sochacka
6. Grochocice- Norbert Pietruszka
7. Jakubowice- Stanisław Wychowański
8. Janików- Andrzej Otręba
9. Jankowice- Nina Adamska
10. Janopol- Janusz Machnicki
11. Janowice- Katarzyna Markiewicz
12. Janów- Kamil Targowski
13. Julianów- Jerzy Nogaj
14. Karsy- Ewa Brzuchnalska
15. Kruków- Małgorzata Kuchnicka
16. Lasocin- Danuta Bień
17. Maruszów- Mariusz Kozieł
18. Niemcówka- Mirosław Otręba
19. Nowe- Adam Pawlak
20. Pisary- Stanisław Adamski
21. Potok- Zofia Jarocha
22. Prusy- Wojciech Ulrych
23. Przybysławice- Lucyna Krakowiak
24. Sobów- Tomasz Bogusławski
25. Sobótka- Elżbieta Opala
26. Stróża- Lidia Fryc
27. Suchodółka- Magdalena Wnuk
28. Szymanówka- Barbara Tomalska
29. Śródborze- Zofia Bidzińska
30. Tominy- Mariusz Kidoń
31. Wlonice - Danuta Sztando
32. Wólka Chrapanowska-Jerzy Heba
33. Wyszmontów- Henryka Kowalska
34. Zawada- Tadeusz Matyjasek

 

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-25 09:04:17 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Biedrzychów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:06:06 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Binkowice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:07:09 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Czachów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:08:04 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Dębno

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:09:20 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Gliniany

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:10:03 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Grochocice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:12:04 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Jakubowice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:13:08 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Janików

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:14:59 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Jankowice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:16:40 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Janowice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:17:58 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Janopol

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:18:56 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Janów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:19:49 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Julianów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:20:43 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Satut Sołectwa Karsy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:21:46 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Kruków

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:22:42 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Lasocin

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:23:41 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Maruszów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:24:43 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Niemcówka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:25:52 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Satut Sołectwa Nowe

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:26:51 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Pisary

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:33:55 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Potok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:34:55 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Prusy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:36:04 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Przybysławice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:37:24 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:11:58.
 
Statut Sołectwa Sobótka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:39:35 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Sobów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:41:31 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Stróża

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:42:44 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Suchodółka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-09 14:44:14 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Szymanówka

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:03:22 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Śródborze

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:04:30 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Tominy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:06:04 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Wlonice

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:06:59 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Wólka Chrapanowska

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:07:51 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Wyszmontów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:08:41 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
 
Statut Sołectwa Zawada

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:09:23 | Data modyfikacji: 2006-03-16 11:26:03.
Data wprowadzenia: 2004-03-10 11:09:23
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Burmistrz Miasta i Gminy
Marcin Majcher
Kontakt:
Tel: (+48 15) 86-11-137
Fax: (+48 15) 86-11-136
e-mail: urzad@ozarow.pl