L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane19301
2Uchwały18107
3Referaty16115
4Decyzje środowiskowe15562
5Rada15291
6Burmistrz Ożarowa15029
7Jak załatwić sprawę w Urzędzie14290
8Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku14237
9Podatki i opłaty14160
10Jednostki pomocnicze13923
11Jednostki organizacyjne13742
12Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa13341
13Komisje12685
14Zastępca Burmistrza Ożarowa12607
15Zagospodarowanie Przestrzenne12371
16Przewodniczący Rady12220
17Wyszukiwarka11970
18Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej11018
19Prace Rady10920
20Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg10550
21Statut10262
22Regulamin10127
23Wieloletni Plan Inwestycyjny9828
24Zagospodarowanie przestrzenne9542
25Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.9311
26Informacje nieudostępnione9275
27Protokoły8958
28Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych8856
29Uchwały V kadencji Rady Miejskiej8690
30Lokalne Okienko Przedsiębiorczości8619
31Instrukcja obsługi8585
32Redakcja8573
33Kontrole zewnętrzne7973
34Skrzynka Podawcza7917
35Ochrona środowiska7594
36Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów7543
37Urząd Stanu Cywilnego7440
38Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich7430
39Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów7347
40Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6964
41Archiwum6646
42Miejska Komisja Wyborcza6323
43Podatki i Opłaty do 2012 roku.6170
44Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej6160
45Referat Spraw Obywatelskich6088
46Ośrodek Pomocy Społecznej6056
47Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6032
48Referat ogólno-organizacyjny5993
49Budżet 20045613
50ROK 20055601
51B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów5593
52Referat Spraw Obywatelskich5591
53B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie5583
54Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.5558
55Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie5505
56Referat Finansowy5357
57Podatek od nieruchomości5319
58Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5304
59Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej5304
60Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5214
61Uchwały VII kadencji Rady Miejskiej5158
62Archiwum5094
63Referat Finansowy5059
64Podatki i Opłaty na 2013 rok.4991
65Referat Straży Miejskiej4837
66Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu4827
67Rejestry4596
68Plan pracy Rady Miejskiej4591
69Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.4573
70Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli4516
71Budżet 20104454
72STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OŻARÓW - ARCHIWUM4444
73Wybory samorządowe w 2006r.4385
74 . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)4371
75Karta typu B (decyzje i postanowienia)4360
76Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4352
77Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.4261
78Budżet 2012 4239
79Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie4217
80Archiwum4203
81Budżet 20064198
82Zarządzenia Burmistrza 2003 rok4107
83Budżet 20054107
84Budżet 20074094
85Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.4064
86Budżet 20084008
87Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku3941
88Kryta Pływalnia3922
89Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności3916
90Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury3900
91Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3896
92Zarządzenia Burmistrza 2005 rok3874
93Budżet 20093870
94Przedszkole Publiczne w Ożarowie3807
95STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO3799
96Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach3792
97Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach3780
98Zarządzenia Burmistrza 2004 rok3774
99Zarządzenia Burmistrza 2006 rok3772
100Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie3753
101Biblioteka Publiczna3723
102GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OŻARÓW3716
103Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne3659
104Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe3644
105Zarządzenia Burmistrza 2007 rok3634
106Budżet 20143630
107Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3539
108Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20053539
109Budżet 20113519
110Budżet 20133517
111Podatek rolny3467
112Wybory samorządowe 16 listopada 2014 rok.3449
113Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)3447
114B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych3444
115Zarządzenia Burmistrza 2008 rok3402
116Sprawozdania za rok 20053394
117B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie3391
118Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3380
119B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach3362
120Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103356
121Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.3341
122Wybory Prezydenta RP - 20053315
123Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.3313
124Podatek od środków transportowych3291
125 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.3284
126Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku3282
127Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok3274
128Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów3268
129Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20113263
130Zarządzenia Burmistrza 2009 rok3244
131Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.3240
132ROK 20063235
133Podatek leśny3234
134Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów3233
135Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3229
136Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3217
137Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20073196
138Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3187
139Archiwum3176
140ROK 20073168
141Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3164
142Sprawozdania za 2006 rok3155
143Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej3152
144ROK 20093146
145Archiwum3143
146Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów3137
147Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103137
148Podatek od nieruchomości3124
149Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem3123
150Archiwum3118
151Referenda3064
152Obwieszczenia do 2011 roku3064
153Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.3046
154WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ3034
155Archiwum3031
156Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/20103025
157Obwieszczenia 2016 rok3016
158Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych3010
159Oświadczenia 20143005
160Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie2996
161Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok2977
162Podatek leśny2959
163Sprawozdania za 2007 rok2954
164Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok2925
165Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok2918
166Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2911
167Obwieszczenia 2017 rok2895
168Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.2894
169Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2887
170Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2886
171Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie2857
172Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20152852
173Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów.2851
174ROK 20082832
175Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2809
176Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)2806
177Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2795
178Podatek od posiadania psów2766
179Wybory Prezydenta 2010 rok.2748
180Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych2744
181Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”2723
182Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok2704
183Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2701
184ROK 20102701
185Podatek od środków transportowych2688
186Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.2673
187Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20162651
188BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń.2624
189Podatki i Opłaty na 2014 rok.2622
190Wybory Samorządowe 2018 rok.2588
191Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie2583
192Informacja o konsultacjach 2012 rok2556
193Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20172553
194Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY2553
195 Budżet 20152529
196Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.002501
197Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową2501
198Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"2490
199ROK 20122452
200Dokumenty do pobrania2421
201Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2383
202Wyniki wyborów w Gminie Ożarów2376
203Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)2350
204Podatki i Opłaty na 2015 rok.2314
205Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2276
206 Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok2253
207Zarządzenia Burmistrza 2016 rok2248
208Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.2240
209Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2233
210Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20182186
211Podatek rolny2184
212Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.2161
213Podatki i opłaty na 2016 rok2137
214Obwieszczenia 2018 rok2116
215Informacja o konsultacjach 2014 rok2114
216Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20142090
217Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2087
218Zarządzenia Burmistrza 2017 rok2065
219Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2057
220NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE2043
221Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2035
222Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów2028
223Dostęp dla osób niepełnosprawnych2021
224Podatek od nieruchomości2019
225ROK 20131998
226Informacja o konsultacjach 2015 rok1962
227Wybory uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 rok1958
228Regulamin1936
229Opłata Targowa1929
230Podatek rolny1925
231 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20151919
232Budżet 20161913
233Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1899
234Archiwum Studium1885
235Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2013 rok1881
236Rejestr działalności regulowanej.1868
237Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok1856
238Podatek od nieruchomości1848
239Opłata Administracyjna1818
240BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów1795
241Dokumenty do pobrania1734
242Miejska Komisja Wyborcza1725
243Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY1723
244Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1716
245MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ 1714
246Opłata Prolongacyjna1712
247Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.1706
248Dokumenty do pobrania1698
249ROK 20141695
250Akty prawne1691
251Informacja o konsultacjach 2016 rok1678
252Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1665
253 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1663
254Podatek od środków transportowych1641
255Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok1640
256Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.1633
257Podatki i opłaty na 2017 rok1630
258Dokumenty do pobrania1628
259Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.1612
260Podatek rolny1601
261Petycje1598
262Rewitalizacja1589
263Podatek od środków transportowych1566
264Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1558
265Podatek leśny1536
266Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1532
267Wybory ławników 2016 - 20191527
268ROK 20151518
269Akty prawne1514
270Budżet 20171513
271BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów1506
272Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2014 rok1497
273Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1486
274Dokumenty do pobrania1481
275Akty prawne1477
276Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1453
277Podatki i opłaty na 2018 rok1442
278Podatek od nieruchomości1423
279Akty prawne1410
280Dokumenty do pobrania1403
281Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa1378
282Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2015 rok 1358
283Podatek leśny1343
284Akty prawne1342
285Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1341
286Dokumenty do pobrania1331
287Informacja o konsultacjach 2017 rok1328
288Zarządzenia Burmistrza 2018 rok1289
289Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1262
290Podatek od nieruchomości1233
291Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok1230
292Akty prawne1218
293Podatek rolny1217
294Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1184
295Podatek od środków transportowych1174
296Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1153
297Rejestr Instytucji Kultury1148
298Rok 20161147
299Kontrole zewnętrzne w 2017 roku.1140
300ROK 20171138
301Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1111
302Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.1090
303Podatek leśny1070
304Rejestr Petycji 2017 r.1062
305Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1049
306POMOC PRAWNA1037
307Informacje ogólne1033
308 Podatek rolny1030
309Podatek od nieruchomości1026
310Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1023
311Podatek od środków transportowych1011
312 Dokumenty do pobrania951
313 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok934
314Informacja o konsultacjach 2018 rok926
315Ochrona danych osobowych921
316Podatek leśny889
317Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji.883
318 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku.851
319Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.823
320Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie814
321Zwolnienia od podatków813
322Obwieszczenia 2019 rok808
323Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok807
324 Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji.805
325Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2019801
326Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych787
327ROK 2018783
328Akty prawne781
329Podatek rolny762
330Rejestr Dziennych Opiekunów756
331Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów730
332 Rok 2017713
333Podatek od środków transportowych708
334Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.701
335Podatek leśny654
336Podatki i opłaty na 2019 rok640
337Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2018 rok598
338Oświadczenia majątkowe za 2018 rok586
339Interpelacje563
340Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019559
341Zarządzenia Burmistrza 2019 rok557
342Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy540
343Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa516
344Interpelacje 2019 rok.508
345Podatek od nieruchomości507
346Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy497
347Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018476
348Informacja o konsultacjach 2019 rok416
349Rejestr Petycji 2018 r.407
350 Informacje ogólne406
351Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.389
352Informacje ogólne385
353Dokumenty do pobrania384
354PORTAL e-sesja357
355Budżet Gminy Ożarów 2019 rok356
356Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 354
357Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok339
358Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie VIII kadencja333
359Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa328
360Protokoły z sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie315
361Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.306
362Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 304
363Podatek rolny290
364Akty prawne283
365Zwolnienia od podatków272
366Podatek od środków transportowych258
367Podatek leśny235
368Dokumenty do pobrania230
369Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok227
370Rejestr Petycji 2019 r.181
371Akty prawne181
372Wybory Ławników158