L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane20364
2Uchwały19313
3Referaty17014
4Rada16188
5Decyzje środowiskowe16009
6Burmistrz Ożarowa15801
7Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku15267
8Jak załatwić sprawę w Urzędzie15181
9Podatki i opłaty15153
10Jednostki pomocnicze14826
11Jednostki organizacyjne14570
12Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa14293
13Zagospodarowanie Przestrzenne13975
14Komisje13563
15Zastępca Burmistrza Ożarowa13409
16Przewodniczący Rady12901
17Wyszukiwarka12578
18Prace Rady11625
19Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej11597
20Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg11318
21Statut10944
22Regulamin10819
23Wieloletni Plan Inwestycyjny10388
24Zagospodarowanie przestrzenne9928
25Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.9837
26Informacje nieudostępnione9776
27Protokoły9558
28Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych9528
29Uchwały V kadencji Rady Miejskiej9298
30Lokalne Okienko Przedsiębiorczości9168
31Instrukcja obsługi9073
32Redakcja9051
33Kontrole zewnętrzne8767
34Skrzynka Podawcza8598
35Urząd Stanu Cywilnego8385
36Ochrona środowiska8090
37Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów8046
38Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich7972
39Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów7742
40Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej7503
41Archiwum7063
42Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.6856
43Miejska Komisja Wyborcza6697
44Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej6614
45Podatki i Opłaty do 2012 roku.6551
46Referat Spraw Obywatelskich6509
47Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6444
48Ośrodek Pomocy Społecznej6419
49Referat ogólno-organizacyjny6410
50Budżet 20046002
51Referat Spraw Obywatelskich5983
52ROK 20055933
53B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie5926
54B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów5917
55Podatek od nieruchomości5913
56Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie5862
57Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5714
58Referat Finansowy5701
59Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej5643
60Uchwały VII kadencji Rady Miejskiej5586
61Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5507
62Archiwum5485
63Podatki i Opłaty na 2013 rok.5392
64Referat Finansowy5388
65Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu5190
66Referat Straży Miejskiej5176
67Rejestry5129
68Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.4899
69Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli4896
70Plan pracy Rady Miejskiej4865
71Budżet 20104799
72Wybory samorządowe w 2006r.4785
73STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OŻARÓW - ARCHIWUM4765
74Karta typu B (decyzje i postanowienia)4731
75 . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)4729
76Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4639
77Archiwum4635
78Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.4619
79Budżet 2012 4582
80Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie4580
81Budżet 20064558
82Budżet 20054502
83Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.4492
84Zarządzenia Burmistrza 2003 rok4471
85Budżet 20074455
86Budżet 20084361
87GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OŻARÓW4298
88STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO4294
89Kryta Pływalnia4263
90Zarządzenia Burmistrza 2005 rok4263
91Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności4227
92Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4222
93Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku4219
94Przedszkole Publiczne w Ożarowie4216
95Budżet 20094199
96Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury4192
97Zarządzenia Burmistrza 2004 rok4143
98Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach4116
99Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach4086
100Zarządzenia Burmistrza 2006 rok4083
101Biblioteka Publiczna4025
102Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie4018
103Budżet 20144000
104Zarządzenia Burmistrza 2007 rok3995
105Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe3993
106Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne3963
107Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20053895
108Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3868
109Budżet 20113859
110Budżet 20133852
111Podatek rolny3781
112B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych3738
113Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)3732
114Zarządzenia Burmistrza 2008 rok3732
115B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie3728
116Wybory samorządowe 16 listopada 2014 rok.3728
117Sprawozdania za rok 20053694
118Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3689
119Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.3670
120B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach3661
121Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.3657
122Wybory Prezydenta RP - 20053654
123Podatek od środków transportowych3651
124 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.3646
125Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103645
126Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20113630
127Podatek leśny3607
128Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok3605
129Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.3598
130Zarządzenia Burmistrza 2009 rok3592
131Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3585
132Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów3577
133Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20073577
134Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3558
135Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku3558
136Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów3551
137ROK 20063541
138Referenda3541
139Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3511
140Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej3491
141Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3473
142Sprawozdania za 2006 rok3471
143Archiwum3468
144ROK 20073465
145Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów3465
146Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20103437
147ROK 20093435
148Podatek od nieruchomości3430
149Archiwum3428
150Archiwum3427
151Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem3427
152Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.3401
153Oświadczenia 20143394
154Obwieszczenia do 2011 roku3366
155Obwieszczenia 2016 rok3353
156WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ3335
157Archiwum3323
158Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok3316
159Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3308
160Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/20103298
161Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych3282
162Sprawozdania za 2007 rok3275
163Obwieszczenia 2017 rok3243
164Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok3230
165Podatek leśny3218
166Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok3203
167Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów.3201
168Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3194
169Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3194
170Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20153190
171Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3189
172Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)3161
173Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.3158
174Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie3152
175ROK 20083133
176Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3107
177Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy3087
178Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych3082
179Podatek od posiadania psów3071
180Wybory Prezydenta 2010 rok.3050
181Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”3041
182Wybory Samorządowe 2018 rok.3030
183Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20163029
184Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok3025
185Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.3021
186Podatek od środków transportowych3013
187Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy3005
188ROK 20102982
189Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20172965
190BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń.2958
191 Budżet 20152917
192Podatki i Opłaty na 2014 rok.2897
193Informacja o konsultacjach 2012 rok2895
194Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY2847
195Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie2846
196Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.2832
197Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.002807
198Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową2797
199Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"2797
200ROK 20122756
201Dokumenty do pobrania2738
202Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2659
203Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20182645
204Wyniki wyborów w Gminie Ożarów2635
205Podatki i Opłaty na 2015 rok.2634
206Zarządzenia Burmistrza 2016 rok2633
207Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)2595
208 Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok2581
209Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa2557
210Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2548
211Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.2537
212Zarządzenia Burmistrza 2017 rok2492
213Obwieszczenia 2018 rok2489
214Podatki i opłaty na 2016 rok2477
215Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2444
216Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20142434
217Podatek rolny2428
218Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2426
219Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2422
220Informacja o konsultacjach 2014 rok2396
221Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów2375
222ROK 20132336
223NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE2334
224Podatek od nieruchomości2284
225Dostęp dla osób niepełnosprawnych2283
226Informacja o konsultacjach 2015 rok2255
227Wybory uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 rok2248
228 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20152247
229Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2246
230Podatek rolny2237
231Budżet 20162233
232Regulamin2223
233Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok2210
234Opłata Targowa2199
235Rejestr działalności regulowanej.2193
236Podatek od nieruchomości2155
237Rewitalizacja2136
238Archiwum Studium2131
239BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów2128
240Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2013 rok2121
241Petycje2117
242Opłata Administracyjna2087
243Miejska Komisja Wyborcza2066
244MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ 2052
245Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.2041
246 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2041
247Opłata Prolongacyjna2032
248Dokumenty do pobrania2032
249Informacja o konsultacjach 2016 rok2027
250Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.2025
251ROK 20142018
252Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2011
253Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok1997
254Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1994
255Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY1972
256Podatki i opłaty na 2017 rok1967
257Akty prawne1966
258Dokumenty do pobrania1959
259Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.1924
260Podatek od środków transportowych1904
261Dokumenty do pobrania1891
262Podatek rolny1891
263Podatek od środków transportowych1866
264Budżet 20171855
265Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1848
266Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1825
267BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów1824
268Podatki i opłaty na 2018 rok1820
269ROK 20151816
270Akty prawne1795
271Podatek leśny1780
272Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1771
273Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2014 rok1764
274Akty prawne1763
275Wybory ławników 2016 - 20191761
276Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1737
277Dokumenty do pobrania1732
278Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie1714
279Podatek od nieruchomości1699
280Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1696
281Zarządzenia Burmistrza 2018 rok1676
282Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa1671
283Akty prawne1664
284Informacja o konsultacjach 2017 rok1652
285Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1647
286Dokumenty do pobrania1644
287Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2015 rok 1643
288Akty prawne1596
289Dokumenty do pobrania1595
290Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20191586
291Ochrona danych osobowych1579
292Podatek leśny1567
293Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1535
294Podatek od nieruchomości1516
295Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.1516
296Podatek rolny1509
297Rejestr Instytucji Kultury1508
298Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji.1498
299Kontrole zewnętrzne w 2017 roku.1474
300Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok1473
301Akty prawne1466
302Podatek od środków transportowych1451
303Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1437
304ROK 20171435
305Rok 20161435
306Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok1434
307Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1428
308Informacje ogólne1380
309Rejestr Petycji 2017 r.1373
310Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1367
311Podatek od nieruchomości1353
312Podatek leśny1339
313Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 1328
314 Podatek rolny1316
315POMOC PRAWNA1296
316Informacja o konsultacjach 2018 rok1267
317Podatek od środków transportowych1265
318 Dokumenty do pobrania1253
319 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku.1245
320 Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji.1241
321Obwieszczenia 2019 rok1222
322 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok1207
323Podatek od nieruchomości1185
324Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20201181
325ROK 20181172
326Wybory Prezydenta RP 2020 rok1164
327Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1162
328Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok1147
329Podatek leśny1138
330Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych1124
331Zwolnienia od podatków1112
332Podatek od środków transportowych1093
333Podatek rolny1080
334Rejestr Dziennych Opiekunów1069
335Akty prawne1066
336Podatki i opłaty na 2019 rok1051
337Interpelacje1044
338 Rok 20171030
339Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów1004
340Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.1004
341Obwieszczenia 2020 rok1001
342Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy961
343Zarządzenia Burmistrza 2019 rok957
344Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy926
345Podatek leśny911
346Interpelacje 2019 rok.903
347Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019894
348Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2018 rok882
349Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018881
350Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy796
351Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa790
352Podatek od nieruchomości786
353Informacja o konsultacjach 2019 rok785
354Rejestr Petycji 2018 r.780
355Budżet Gminy Ożarów 2019 rok760
356Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok757
357Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa746
358Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy716
359Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.714
360Dokumenty do pobrania701
361Informacje ogólne698
362Podatki i opłaty na 2020 rok684
363Protokoły z sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie680
364Zarządzenia Burmistrza 2020 rok664
365 Informacje ogólne663
366Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.645
367Oświadczenia majątkowe za 2019 rok644
368PORTAL e-sesja639
369Informacje ogólne638
370Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 629
371Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa602
372Transmisje z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie VIII kadencja594
373Rejestr Petycji 2019 r.573
374Zwolnienia od podatków562
375Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 559
376Akty prawne544
377Podatek rolny538
378Dokumenty do pobrania525
379Dokumenty do pobrania515
380Podatek od środków transportowych504
381Podatek leśny483
382Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2019 rok474
383Informacja o konsultacjach 2020 rok460
384Wybory Ławników458
385Akty prawne458
386Budżet Gminy Ożarów 2020 rok426
387Podatek rolny376
388Rejestr Petycji 2020 r.340
389Kontrole zewnętrzne w 2020 roku.330
390Podatek od środków transportowych328
391Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok327
392Podatek leśny296
393Interpelacje 2020 rok.295
394Raport o stanie Gminy Ożarów269
395ROK 2019200
396Raport o stanie Gminy Ożarów za 2019 rok.166
397Imienne wyniki głosowań160
398Raport o stanie Gminy Ożarów za 2018 rok.151