L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane17643
2Uchwały16083
3Decyzje środowiskowe14773
4Referaty14724
5Burmistrz Ożarowa13781
6Rada13630
7Jak załatwić sprawę w Urzędzie13055
8Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku12890
9Podatki i opłaty12835
10Jednostki organizacyjne12617
11Jednostki pomocnicze12486
12Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa11750
13Zastępca Burmistrza Ożarowa11588
14Komisje11223
15Przewodniczący Rady11086
16Wyszukiwarka10980
17Zagospodarowanie Przestrzenne10181
18Uchwały IV kadencji Rady Miejskiej9871
19Prace Rady9756
20Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg9296
21Statut9135
22Regulamin9024
23Wieloletni Plan Inwestycyjny9013
24Zagospodarowanie przestrzenne8967
25Informacje nieudostępnione8482
26Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.8449
27Protokoły7915
28Lokalne Okienko Przedsiębiorczości7857
29Redakcja7837
30Instrukcja obsługi7814
31Uchwały V kadencji Rady Miejskiej7548
32Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych7363
33Kontrole zewnętrzne7075
34Skrzynka Podawcza6880
35Ochrona środowiska6781
36Program Ochrony Środowiska Gminy Ożarów6778
37Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów6751
38Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich6594
39Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej6117
40Urząd Stanu Cywilnego5986
41Archiwum5898
42Podatki i Opłaty do 2012 roku.5686
43Miejska Komisja Wyborcza5504
44Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej5484
45Referat Spraw Obywatelskich5433
46Ośrodek Pomocy Społecznej5393
47Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej5299
48Referat ogólno-organizacyjny5288
49B III 341 5 2010 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMiG Ożarów5138
50ROK 20055124
51B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie5050
52Budżet 20045041
53Referat Spraw Obywatelskich5023
54Oświadczenia 20074942
55Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie4861
56Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej4771
57Referat Finansowy4748
58Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4719
59Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4617
60Podatek od nieruchomości4609
61Referat Finansowy4469
62Podatki i Opłaty na 2013 rok.4440
63Archiwum4426
64Referat Straży Miejskiej4291
65Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu4248
66Uchwały VII kadencji Rady Miejskiej4159
67Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.4116
68Oświadczenia 20064067
69Plan pracy Rady Miejskiej4046
70Oświadczenia 20113933
71STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY OŻARÓW - ARCHIWUM3898
72Budżet 20103877
73Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli3874
74Wybory samorządowe w 2006r.3826
75Oświadczenia 20083821
76Oświadczenia 20093796
77Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3790
78Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011.3787
79Oświadczenia 20043762
80Karta typu B (decyzje i postanowienia)3746
81Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji.3705
82Oświadczenia 20053690
83Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.3688
84Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie3674
85Oświadczenia 20033658
86Budżet 2012 3658
87Rejestry3652
88Archiwum3633
89Budżet 20063626
90Zarządzenia Burmistrza 2003 rok3568
91Budżet 20073565
92Oświadczenia 20103559
93Oświadczenia na koniec IV kadencji3554
94Budżet 20053535
95Oświadczenia 20023517
96 . Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji)3499
97Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku3492
98Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury3446
99Budżet 20083417
100Kryta Pływalnia3407
101Oświadczenia - początek V kadencji3357
102Zarządzenia Burmistrza 2006 rok3341
103Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności3340
104Zarządzenia Burmistrza 2005 rok3337
105Budżet 20093306
106Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach3300
107Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie3283
108Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach3267
109Biblioteka Publiczna3253
110Zarządzenia Burmistrza 2004 rok3221
111Przedszkole Publiczne w Ożarowie3210
112Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie3208
113Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.3177
114Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne3133
115Zarządzenia Burmistrza 2007 rok3102
116Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe3086
117Oświadczenia 20123083
118STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO3060
119B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych3045
120Podatek rolny3031
121Oświadczenia - początek VI kadencji3019
122Budżet 20113019
123Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20053004
124Wybory samorządowe 16 listopada 2014 rok.2993
125Budżet 20132952
126B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie2952
127Sprawozdania za rok 20052942
128Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2898
129Zarządzenia Burmistrza 2008 rok2882
130Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20102875
131Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)2868
132Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2862
133Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.2859
134Budżet 20142844
135B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach2841
136Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku2821
137Wybory Prezydenta RP - 20052811
138Oświadczenia 20132810
139Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.2805
140GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OŻARÓW2802
141Przetarg nieogranicziny organizowany przez ZGKiM na dostawę nowej prasy do belowania odpadów2797
142Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów2780
143Podatek leśny2755
144Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok2745
145Zarządzenia Burmistrza 2009 rok2744
146Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20112740
147Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ożarów - 16.XII.2007.2740
148Podatek od środków transportowych2739
149ROK 20062730
150Archiwum2718
151ROK 20072714
152Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej2709
153Archiwum2706
154Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/20102691
155ROK 20092688
156Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę pojemników do segregacji odpadów2686
157Sprawozdania za 2006 rok2674
158Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 20072671
159Podatek od nieruchomości2671
160Archiwum2659
161Przetarg nieograniczony organizowany przez ZGKiM na dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem2634
162Obwieszczenia do 2011 roku2629
163Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych2624
164Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2612
165Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2608
166Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2590
167Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/20102587
168Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2574
169Archiwum2548
170 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.2542
171Podatek leśny2522
172WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ2514
173Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok2509
174Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.2489
175Sprawozdania za 2007 rok2488
176Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok2449
177Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2437
178Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie2436
179Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok2422
180ROK 20082405
181Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.2401
182Ośrodek Opieki Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń zawodowych oraz kursów.2395
183Obwieszczenia 2016 rok2373
184Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2369
185Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2366
186Oświadczenia 20142350
187Podatek od posiadania psów2345
188Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy2341
189Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2308
190Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie2299
191Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko)2282
192Referenda2279
193Wybory Prezydenta 2010 rok.2270
194Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych2250
195Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20152244
196Podatek od środków transportowych2242
197Informacja o wynikach naboru na stanowisko "ASYSTENT RODZINY" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie2237
198Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”2234
199Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok2196
200ROK 20102190
201Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy2184
202Podatki i Opłaty na 2014 rok.2168
203Obwieszczenia 2017 rok2148
204Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.2145
205BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń.2141
206Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową2093
207Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY2086
208Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.002063
209Informacja o konsultacjach 2012 rok2053
210Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20162049
211Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"2012
212ROK 20121954
213Dokumenty do pobrania1948
214Wyniki wyborów w Gminie Ożarów1942
215Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1922
216Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów)1918
217 Budżet 20151857
218Podatki i Opłaty na 2015 rok.1855
219Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20171830
220 Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok1808
221Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1779
222Podatek rolny1756
223Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.1721
224Zarządzenia Burmistrza 2016 rok1666
225Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1661
226Informacja o konsultacjach 2014 rok1639
227Regulamin1614
228Podatki i opłaty na 2016 rok1608
229Podatek od nieruchomości1577
230Dostęp dla osób niepełnosprawnych1567
231Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1556
232Opłata Targowa1544
233Podatek rolny1541
234NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE1533
235Zarządzenia Burmistrza 2017 rok1525
236Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 20141502
237ROK 20131495
238Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1490
239Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2013 rok1486
240Wybory uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 rok1484
241Informacja o konsultacjach 2015 rok1479
242Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów1468
243 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 20151453
244Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1441
245Archiwum Studium1399
246Opłata Administracyjna1384
247Podatek od nieruchomości1378
248Rejestr działalności regulowanej.1374
249Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok1372
250Budżet 20161356
251Dokumenty do pobrania1339
252Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY1316
253Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1295
254ROK 20141282
255Opłata Prolongacyjna1276
256Akty prawne1272
257Podatek od środków transportowych1257
258Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1248
259Dokumenty do pobrania1233
260Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 roku.1231
261Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.1229
262BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów1197
263Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok1194
264Informacja o konsultacjach 2016 rok1177
265Podatek rolny1166
266MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ 1156
267Podatek leśny1144
268Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.1141
269Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1136
270Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy1125
271 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy1125
272Akty prawne1114
273Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa1109
274Dokumenty do pobrania1102
275Podatek od środków transportowych1092
276Podatki i opłaty na 2017 rok1069
277Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2014 rok1063
278Wybory ławników 2016 - 20191059
279Dokumenty do pobrania1040
280Akty prawne1035
281ROK 20151018
282Akty prawne1016
283Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1011
284Podatek od nieruchomości1007
285Akty prawne968
286Podatek leśny967
287BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów936
288Dokumenty do pobrania934
289Dokumenty do pobrania925
290Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2015 rok 920
291Budżet 2017911
292Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa911
293Obwieszczenia 2018 rok892
294Informacja o konsultacjach 2017 rok829
295Akty prawne828
296Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2016 rok814
297Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok803
298Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2018788
299Podatek rolny786
300Podatek od środków transportowych786
301Rewitalizacja715
302Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 714
303Podatek od nieruchomości698
304Podatki i opłaty na 2018 rok681
305Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.657
306Petycje656
307Podatek leśny655
308Kontrole zewnętrzne w 2017 roku.643
309Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok635
310Rok 2016617
311POMOC PRAWNA577
312 Podatek rolny576
313Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów 565
314Podatek od środków transportowych545
315Zarządzenia Burmistrza 2018 rok537
316Podatek od nieruchomości512
317Rejestr Petycji 2017 r.492
318ROK 2017465
319 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2017 rok465
320Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy459
321Podatek leśny453
322Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy424
323Rejestr Instytucji Kultury386
324Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.324
325Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.321
326Informacja o konsultacjach 2018 rok299
327Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok288
328Rejestr Dziennych Opiekunów266
329Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych265
330Wybory Samorządowe 2018 rok.265
331 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku.265
332Zwolnienia od podatków264
333Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów263
334Podatek rolny254
335Podatek od środków transportowych231
336 Rok 2017203
337Podatek leśny201
338Miejska Komisja Wyborcza192
339Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2018 rok174
340Akty prawne157
341Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Ożarowa155
342 Dokumenty do pobrania136
343ROK 2018114
344Ochrona danych osobowych81
345Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.55