bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 

BI.271.11.2020.JP Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:18:32.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-18 08:02:52.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:07:56.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:15:18.

Zobacz:
   BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin
   BIII.271.2.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin
   BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin
   BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów
   BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów
   BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice
   BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
   Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie
   Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów
   BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II
   - BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II
   BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
   BIII.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży, drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa
   BIII.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
   Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015
   BIII.271.14.2014 Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie
   BIII.271.15.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg Śmiłów, Przybysławice, Sobótka.
    BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie
   BIII.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".
   BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie
   BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie
   Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów
   Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie
   BIII271.1.2015 Przetarg nieograniczony na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”.
   BIII271.2.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem
   BIII271.4.2015 Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary-Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost
   Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016
   BIII.271.5.2015Remont dróg gminnych Wyszmontów, Tominy, Pisary, Janowice gm. Ożarów
   BIII.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych w miejscości Janów, Biedrzychów, Nowe, Lasocin gm. Ożarów
   BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015.
   BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze
   BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów
   BIII271.3.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO
   BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów
   BIII271.5.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscościach:Pisary, Sobotka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów
   BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów
   Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017
   BIII271.8.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożaów
   BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów.
   BIII.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego typ Doka
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
   BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.2.2017Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowa, ul. Bławatna, ul. Pszeniczna w Ożarowie.
   BIII.271.5.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2017/2018
   BIII.271.3.2017 Przetarg nieograniczony nadostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach projektu WFOŚiGW
   BIII.271.4.2017Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
   BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów
   BIII.271.8.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację ciągu drogowego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Binkowice i Prusy
   Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości CZACHÓW gm. Ożarów
   BIII.271.7.2017 Przetarg nieograniczony na budowę budynku użyteczności publicznej-DOM SENIORA
   BIII.271.9.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych położonych w miejscowości Sobów i Janopol gm. Ożarów.
   Przetarg nieograniczonny na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów gm. Ożarów.
   BIII.271.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Ożarów.
   BIII.271.11.2017 Drugi przetarg nieograniczony na budowę DOMU SENIORA w Ożarowie.
   BIII.271.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk tablic interaktywnych w ramach projektu AKTYWNA TABLICA
   BIII.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Ożarów i Sobów gm. Ożarów
   BIII.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.3.2018 Przetarg nieograniczony na budowę salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, kontenera, wiat magazynowych, rampy rozładunkowej z boksami (PSZOK)
   BIII.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów
   BIII.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów
   Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie.
   BIII.271.6.2018 Drugi przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów
   BIII.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019
   BIII.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusy.
   BIII.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakupśredniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w mieście Ożarów
   BIII.271.10.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki teleskopowej
   BIII.271.11.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w postaci tabletów w ramach projektu Rozwój świętokrzyskiej e-administracji
   BIII.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowy chodnika obustronnego przy DK 79 w miejscowości WYSZMONTÓW
   Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie.
   BIII.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpoadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.14.2018 Przetarg nieograniczony na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów
   BIII.271.1.2019 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w miejscowości Sobótka w kierunku Bożęcina” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 3695052T Bugaj – Bożęcin w miejscowości Bożęcin”
   BIII.271.3.2019 Przetrag nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów
   BIII.271.4.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych w Ożarowie i w Sobowie
   BIII.271.5.2019 Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń OSP w Wyszmontowie gm. Ożarów
   Przetarg nieograniczony na adaptacje pomieszszeń na potrzeby Świetlicy Środowiskowej gm. Ożarów
   BIII.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na Budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach Maruszów i Czachów gm. Ożarów- w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne spotkania z logopedą w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.
   BIII.271.7.2019 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę i remont dróg gminnych o nawierzchni twardej w gminie Ożarów”
   BIII.271.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia z informatyki w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia wokalne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia a języka angielskiego dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia muzyczne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.
   Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia plastyczne dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych
   BIII.271.9.2019 Przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze-Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995 odcinek długości 0,995km- celem zabezpieczenia wąwozu lessowego
   BIII.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
   Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla Świetlicy Śrdowiskowej Gminy Ożarów od września do 31 sierpnia 2020 roku
   Przetarg nieograiczony na Indywidualne konsultacje prawnicze dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie
   BIII.271.11.2019 Przetarg na Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Chrapanowska –Jankowice od km 0+140 do km 0+470 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją
   BIII.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BIII.271.1.2020 Przetarg nieograniczony Adaptacja budynków przeznaczonych na kluby seniora w gm. Ożarów w ramach projektu ”SENIOR NA PLUS”.
   BIII.271.2.2020 Przetarg nieograniczony na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną.
   Plan zamówień publicznych na rok 2020
   BIII.271.3.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych.
   BIII.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bałtówka i Nowe gmina Ożarów
   BIII.271.5.2020 Przetarg nieograniczony na Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGIProwadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”
   BIII.271.6.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wojciechówka, Gliniany, Tominy, Ożarów
   BIII.271.7.2020 Przetarg nieograniczony na Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocin gmina Ożarów
   BIII.271.8.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemys
   BI.271.9.2020.JP Przetarg nieograniczony na Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów.
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW
   BI.271.10.2020.JP Przetarg nieograniczony na Remont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice – Grochocice w miejscowościach Jakubowice i Janowice
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW
   BI.271.11.2020.JP Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów
   BI.271.12.2020.JP Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności.
   BI.271.13.2020.JP Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sobów, Dębno, Janów, Niemcówka i Ożarów
   Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:15:18
Opublikowane przez: Jolanta Pietras

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl