bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg strona główna 

ROK 2012
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:22:26.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:23:34.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:27:25.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz odroczył termin płatności zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:30:54.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2012 rok w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:34:59 | Data modyfikacji: 2013-05-27 09:38:15.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:36:20 | Data modyfikacji: 2013-05-27 09:39:47.
 Zwrot podatku akcyzowego za 2012 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:34:02.

Zobacz:
   ROK 2005
   ROK 2006
   ROK 2007
   ROK 2008
   ROK 2009
   ROK 2010
   ROK 2011
   ROK 2012
   ROK 2013
   ROK 2014
   ROK 2015
   Rok 2016
   ROK 2017
   ROK 2018
Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:34:02
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl