bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Budżet gminy strona główna 

Budżet 2013

Załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXVII/201/2013


 Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:37:17.
Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:37:30.
Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:23.
Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Ożarów na lata 2012-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:41.
Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1172 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 12:59:56.
Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia WPF gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:23.
Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 1666 z dnia 9.04.2013

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:34.
Uchwała Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 2217 z dnia 22.05.2013  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:00:59.
Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2012 rok. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:01:48.
Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:15.
Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:25.
Uchwała Nr XXXIV/249/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:45.
Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:54.
Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:02:58.
Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: Zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:33.
Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: Zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:37.
Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:03:49.
  Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 4399 z dnia 19.12.2013 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:33:04 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:35:58.
  Uchwała Nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 133 z dnia 14.01.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:34:45 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:35:21.
 Uchwała Nr XXXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:36:42.
 Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 litopad 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:36:52.
 Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2013-2016  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:37:08.
 Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 135 z dnia 14.01.2014 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:37:22.
 Analiza z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:50:22.
 Uchwała Nr 42/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:53:33.
 Sprawozdanie roczne RB-27S za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:55:05 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:00:03.
 Sprawozdanie roczne RB-28S za 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:55:42 | Data modyfikacji: 2015-09-21 08:01:06.
 Sprawozdanie RB-NDS 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:56:28.
 Sprawozdanie RB-Z 2013 rok. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:58:51.
 Sprawozdanie RB-N za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:03:36.

Zobacz:
   Budżet 2004
   Budżet 2005
   Budżet 2006
   Budżet 2007
   Budżet 2008
   Budżet 2009
   Budżet 2010
   Budżet 2011
   Budżet 2012
   Budżet 2013
   Budżet 2014
    Budżet 2015
   Budżet 2016
   Budżet 2017
   Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.
   Budżet Gminy Ożarów 2019 rok
Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:03:36
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl