bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Zarządzenia Burmistrza > Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy strona główna 

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy
  Zarządzenie Nr RM/1/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:31:20.
 Zarządzenie Nr RM/2/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:33:43.
 Zarządzenie Nr RM/4/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:35:15.
 Zarządzenie Nr RM/5/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:36:29.
 Zarządzenie Nr RM/6/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:39:49.
 Zarządzenie Nr RM/7/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:49:50.
 Zarządzenie Nr RM/8/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:53:07 | Data modyfikacji: 2011-03-29 09:59:34.
 Zarządzenie Nr RM/9/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:55:24 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:00:15.
  Zarządzenie Nr RM/10/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:40:07.
  Zarządzenie Nr RM/11/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:41:51.
  Zarządzenie Nr RM/12/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:43:20.
  Zarządzenie Nr RM/13/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:44:19.
  Zarządzenie Nr RM/14/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej za 1m/2 powierzchni lokalu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:46:19.
  Zarządzenie Nr RM/16/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:55:31.
  Zarządzenie Nr RM/17/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:56:52.
  Zarządzenie Nr RM/19/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:59:32.
 Zarządzenie Nr RM/20/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: Zawieszenia wykonania Uchwały Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego w Biedrzychowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie gruntów, będących w posiadaniu samoistnym Wspólnoty Wsi Biedrzychów do projektu scalenia gruntów we wsiach Biedrzychów, Dębno i Nowe w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:47:09 | Data modyfikacji: 2016-05-11 13:57:39.
 Zarządzenie Nr RM/21/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:48:12.
 Zarządzenie Nr RM/21/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:49:55.
 Zarządzenie Nr RM/22/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:50:53.
 Zarządzenie Nr RM/23/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:51:42.
 Zarządzenie Nr RM/24/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:54:00.
 Zarządzenie Nr RM/25/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzirżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącym własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:56:04.
 Zarządzenie Nr RM/26/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia odbioru części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 602/1 o powierzchni 120 m/2 położonej w Ozarowie przy ul. Górnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:58:21.
 Zarządzenie Nr RM/27/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:59:00.
 Zarządzenie Nr RM/28/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:00:54.
 Zarządzenie Nr RM/29/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Pisary.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:01:55.
 Zarządzenie Nr RM/30/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie połączenia sołectw Szymanówka i Kruków w jedno sołectwo o nazwie Szymanówka.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:03:49.
 Zarządzenie Nr RM/31/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:05:23.
 Duplikat Zarządzenie Nr RM/32/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:09:51 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:11:21.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/33/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budrzecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:13:23.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/34/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:14:59.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/35/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:16:39.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/36/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:17:49.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/37/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:18:55.
 Duplikat : Zarządzenie Nr RM/38/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:19:32.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/39/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 pażdziernika 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:20:13.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/40/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:21:41.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/41/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 pażdziernika 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej za 1 m/2 powierzchni lokalu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:22:25.
 Zarządzenie Nr RM/42/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 pździernika 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:05:14.
 Zarządzenie Nr RM/43/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:06:07.
 Zarządzenie Nr RM/44/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:11:25.
 Zarządzenie Nr RM/45/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia projektu na 2012 rok i WPF nz lata 2012-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:12:56.
 Zarządzenie Nr RM/46/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:13:59.
 Zarządzenie Nr RM/47/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:14:49.
 Zarządzenie Nr RM/48/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:49:44.
 Zarządzenie Nr RM/49/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:16:52 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:20:58.
 Zarządzenie Nr RM/50/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:17:57.
 Zarządzenie Nr RM/52/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:20:00.

Zobacz:
   Zarządzenia Burmistrza 2003 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2004 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2005 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2006 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2007 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2010 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2011 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2012 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2013 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2014 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2015 rok.
   Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
   Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:20:00
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl