bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia 2006
 Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:30:26.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:31:35.
 Grzegorz Dębniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:32:47.
 Marian Cieszkowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:33:53.
 Bogusław Dąbrowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:34:59.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:36:05.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:37:02.
 Maciej Krakowiak - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:38:03.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:40:06.
 Irena Mazurkiewicz - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:41:05.
 Jerzy Nogaj - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:42:04.
 Tomasz Pietras - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:45:18.
 Mirosław Pietrkiewicz - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:46:32.
 Elżbieta Reimus - Radna Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:47:50.
 Grzegorz Witek - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:49:10.
 Stanisław Wychowański - Radny Rady Miejskiej Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:50:44.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:52:27.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:53:45.
 Jadwiga Banach - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:55:04.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 08:58:43.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:00:32.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:01:56.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:13:59.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:16:48.
 Marian Sus - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:20:38.
 Władysław Trytko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:23:40.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:25:12.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:26:38.
 Ewa Kosiorowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:28:37.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:30:19.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:32:49.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:34:36.

Zobacz:
   Oświadczenia 2002
   Oświadczenia 2003
   Oświadczenia 2004
   Oświadczenia 2005
   Oświadczenia na koniec IV kadencji
   Oświadczenia - początek V kadencji
   Oświadczenia 2006
   Oświadczenia 2007
   Oświadczenia 2008
   Oświadczenia 2009
   Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji.
   Oświadczenia - początek VI kadencji
   Oświadczenia 2010
   Oświadczenia 2011
   Oświadczenia 2012
   Oświadczenia 2013
   Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji.
   Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji.
   Oświadczenia 2014
   Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.
    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.
   Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.
    Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji.
   Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji.
   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:34:36
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl