bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych strona główna 

Sprawozdania za 2006 rok
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ożarów za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 12:01:11.
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ożarów za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 12:02:47.
 Sprawozdanie z działalności sprtowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Alit" w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 14:19:38.

Zobacz:
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku
   Sprawozdania za rok 2005
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok
   Sprawozdania za 2006 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok
   Sprawozdania za 2007 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2011 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2012 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok
Data wprowadzenia: 2007-04-24 14:19:38
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl