bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych strona główna 

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok
 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:38:17.
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:39:48.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:40:46.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:43:15.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:45:27.
 Sprawozdanie z działalnosci Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:46:25.

Zobacz:
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku
   Sprawozdania za rok 2005
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok
   Sprawozdania za 2006 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok
   Sprawozdania za 2007 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2011 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2012 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok
Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:46:25
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl