bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych strona główna 

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:51:08.
 Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:54:17.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:55:18.
 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:56:28.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:43:05.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:52:16.
 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ożarów w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:56:16.

Zobacz:
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2004 roku
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych w 2005 roku
   Sprawozdania za rok 2005
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok
   Sprawozdania za 2006 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2007 rok
   Sprawozdania za 2007 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2011 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2012 rok
    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2013 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2014 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2018 rok
   Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2019 rok
Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:56:16
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl