W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 18 marca 2015 r. w godz. od 11.00 do 13.00
2015-03-10 09:29:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę koszy metalowych
2015-03-03 13:59:32
  ...więcej

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców: Szkoleń, kursów dla 18 osób, Warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa psychologicznego - dla 18 osób, Warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego - dla 18 osób.
2015-03-02 15:03:54
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż tablicy informacyjnej
2015-02-17 10:47:27
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w godz. od 11.00 do 14.00. W ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
2014-11-25 19:38:51
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową
2014-05-22 12:44:41
  ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców: szkoleń zawodowych, kursów z zakresu doradztwa psychologicznego, kursów z zakresu doradztwa zawodowego, kursów prawa jazdy kat. "B" i "C"
2014-05-21 14:16:12
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na usuwanie azbestu z terenu gminy Ożarów
2014-03-19 14:56:43
  ...więcej

Pokazano 41 - 48 z 48
poprzednie